MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
Podstawy prawne działania
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL
Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL
Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
Protokoły Komisji Rewizyjnej
Prawo dotyczące ochrony zdrowia
Statut
Regulamin
Inne
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    PRAWO
 
Dział "Prawo" stanowi podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej, którego głównš stronę prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji.
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów